Porucha - čo to je a aké sú dôsledky - konkurzného konania

Tí, ktorí ukazujú, že majú držaných do troch rokov pred podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, všetky tri vyššie uvedené požiadavky, hoci podnikanie podnikateľ, nebude vyhlásený konkurz."Štandardné cieľavedome ponecháva veľkú voľnosť, aby sudca: téma sa rozvíja bohatý judikatúrou. Legislatívneho Dekrétu číslo má potom zistí, že na účely vyhlásenia konkurzu, výšku dlhov splatných a neuhradených platieb nemôže byť menej ako tridsať tisíc euro. S zisťuje existencia predpokladov uvedených vyššie, súd vyhlasuje konkurz na podnikateľa Z tohto sú potomkovia mnohých dôsledkov, ktoré môžu byť rozdelené do podnikateľ stráca dostupnosť a správu všetkých práv jeho vlastníctvo: jeden hovorí v tejto súvislosti. Odpredaného sa vzťahuje aj na tovar, ktorý nadobudla v priebehu konkurzného konania Nie sú získané v konaní, tovar prísne osobnej povahy.

úkony, ktoré vykonáva zhotoviteľ po vyhlásení konkurzu nemá účinnosť voči veriteľom.

Rovnakým spôsobom, nemajú účinnosť v očiach veriteľov, všetky platby v prospech úpadcu po vyhlásení konkurzu. s odvolaním sa na vzťahy, ktoré sú predmetom konkurzu Namiesto toho budete mať nárok na pobyt v procese konkurznej podstaty, so súhlasom delegovaný rozhodca.