Prijatie dedičstva: ako sa to stane

V prípade prijatia čisté a jednoduché

potom dedič zodpovedá s jeho majetok žiadne dlhy zosnulého Každýkto má záujem.

môže požiadať súd.

v rámci ktorého sa nazýva štátom.

zmätku dedičstvo s tým dedičom

alebo sa zriekne dedičstva Keď volal do dedičstva.

neakceptuje (s výslovným vyhlásením alebo implicitne). a nie vlastníctve dedičný majetok.

praetor určí kurátor dedičstva klamstvo.

spravovať z dedičstva. môže poskytovať za úhradu dlhov z nehnuteľností a s tým súvisiacich predchádzajúceho súhlasu spory.