Trestná zodpovednosť

Trestná zodpovednosť je druh právnej zodpovednosti vyplývajúcej z porušenia pravidiel, trestného práva v právnom poriadku Štátu Umenie dvadsať sedem, prvý odsek, sa uvádza, že 'Trestnej zodpovednosti je osobné", je možné subsume ustanovenia ústavy, dva významy: Podľa trestného práva, constitutionally orientované, trestnej zodpovednosti možno pripísať len v prítomnosti úmyslu alebo nedbanlivosti iných foriem pričítanie, preto nie sú prípustné v trestného práva, ktorý sa zameriava na dodržiavanie ústavných zárukNáš súčasný trestný zákonník, avšak poskytuje pre niektoré prípady"objektívnej zodpovednosti": čl, v skutočnosti, keď ste naplánovali podvodom, preterintenzione a viny ako všeobecné kritériá imputácie skutočnosti má, s normálne zatvorené, že"zákon určuje, v ktorých prípadoch prípade je umiestnený inak splatné zástupca v dôsledku ich správania", a to prostredníctvom kritérií prideľovania odlišné od zámeru a z nedbanlivosti (a tým istým preterintenzione, že ako je dobre, je, že by mohli viesť k forme objektívnej zodpovednosti).