Ukončenie obchodnej činnosti: ako blízko Inps, Inail a DPH

Takže, pozrime sa, ako blízko činnosť a aké požiadavky Inps, Inail a Dph, ktoré si majú myslieť

Ukončenia činnosti obchodného a proces je trochu zložité manipuláciu, pretože poskytuje že zatváranie činnosť vykonáva tak, že sú presné a jednotné pre všetky príslušné úrady na vyhýbanie sa sankcie za niektoré plnenia vynechať.

Pre viac informácií o režimoch a zatváranie postupov, DPH pre profesionálov, spoločností, odporúčame náš predchádzajúci článok"hĺbkové"close DPH, ako to urobiť ukončenie. Ukončenia činnosti obchodného spoločností, agentúr a združení, ktorí nemajú povinnosť registrácie v Registri Spoločností alebo do Registra novinky a hospodárskym a administratívnym (Rea), môže postupovať ukončenia činnosti, prezentovať Agentúra Príjmy model AA tam, riadne vyplnený, do tridsiatich dní od dátumu zmeny na ukončenie činnosti. Prezentácia modelu možno vykonať aj elektronicky, ak máte prihlasovacie údaje na prístup k Entratel alebo Daňového line prostredníctvom povereného sprostredkovateľa, alebo priamo na pokladniach Agentúry, alebo doporučeným listom na r.

Raz, prenáša sa oznámenie výpovede, je možné pristúpiť k uzavretiu číslo Dph a pozícií Inps a INAIL.

Ukončenia činnosti obchodného spoločnosti ľudí, poskytuje ukončenia pasáže, ktoré sú trochu zložitejšie oproti jednotlivé podniky a samostatne zárobkovo činné osoby.

Keď sa rozhodol, že uzatvorenie spoločnosť osôb, sa môže vyskytnúť na dva typy postup: ukončenie obchodných aktivít model Wake, je naplnenie dane byrokracie, ktorá slúži pre Certifikované Vykazovania začatia Činnosti, resp, je seba-potvrdenie, že môžete začať, zmeniť a prestať výrobnej činnosti v remeselníka, komerčné alebo priemyselné, bez toho aby museli čakať aspoň tridsať dní na cd.

ticho-je-súhlas na vykonanie vykonanie previerky a kontroly príslušnými orgánmi, ako sa to stalo na starom DIA a DIA.

Model WAKE byť predložené všetky podniky, ktoré majú v úmysle prestať obchodnej činnosti v nasledujúcich oblastiach: Ako trest musí byť zaplatená príslušná osoba prostredníctvom F formulár, ktorý musí byť pripojený na oznámenie odstúpenia úradu z dane z pridanej hodnoty alebo modelov F Platby identifikácia prvkov"a"F Orgány verejnej moci", pokuty za nepredloženie vyhlásenia ukončenia činnosti je požadované zákonom.

Vyhlásenie vynechať ukončenia obchodnej činnosti poskytuje na úhradu pokuty, ktorá je znížená o jednu tretinu minimálnej, ak daňovník zaplatí sumu v lehote tridsiatich dní od oznámenia vynechať výkon dane. Pre účely platby a sankcie neschopnosť správa ukončenia činnosti-komerčné, by mali byť uvedené v f kód hold Pokuty za nepredloženie vyhlásenia ukončenia činnosti, na základe oznámenia uvedeného v čl, c.

č. V prípade, v ktorom daňovník rozhodne použiť na zaplatenie pokuty, F forma Platby s identifikačnými prvkami, kód hold by mali byť vložené v priestore sumy stĺpca predstavuje dlh vyplatené, a uveďte, v Daňovník, osobné údaje a daňový kód, zatiaľ čo v sekcii Pokladničné a iné, zákonníka a zákona o rok odkaz, možno nájsť v rovnakom komunikácie, v poli typ zadajte písmeno R a ponechajte pole prázdne identifikačné prvky.

Sankcie neschopnosť správa ukončenia činnosti obchodného modelu F verejných Obstarávateľov: daňovník je povinný poskytnúť kód hold, v stĺpci predstavuje dlh zaplatené, zatiaľ čo v oblasti oddiel nechať Dane (hodnota F), do poľa kód zákona a referenčné pole B sa merajú podľa zákonníka a zákona o rok, na ktorý sa odvoláva, platba, referenčné pole je prázdne.

Právnych predpisov, náhrady za ukončenie obchodných aktivít, INPS poskytuje rozdelenie príspevku spočíva v prítomnosti tieto požiadavky Na pracovníkov zapísaných v osobitné systémy pre samostatne zárobkovo činné osoby najmenej päť rokov: rokov u mužov a rokov u žien. Táto suma náhrady potom bude vyplatené až po dosiahnutie požiadaviek na starobný dôchodok. Kompenzačné platby vopred business suma: suma náhrady z dôvodu zástupcov a obchodníkov, je rovná päťsto eur mesačne, podliehajú prijatia žiadosti predkladané Inps elektronickými prostriedkami.